Primlight
 

vinnova.pngUtveckling av produkter och tjänster

Primlight AB deltar aktivt i utveckling av fiberbaserade tjänster som ger ett kunskapsmässigt försprång. Exempelvis genom:

Forskningsprojekt där Primlight har medverkat med utveckling av teknik och affärsmodeller. Flertalet projekt är finanserade av svenska staten genom Vinnova samt länder som exempelvis Belgien, England, Finland, Frankrike, Holland, Polen, Spanien, Turkiet och Tyskland inom EU-programmen ITEA, EUREKA och CELTIC. Exempelvis:

SIDA Start Syd för kunskapsöverföring till Sri Lanka under åren 2002 - 2003 med lokalt konsultarbete i Sri Lanka, diskussionsunderlag för nationell bredbandsutveckling och detaljerad teknikrapport till industriminister Mr. Milinda Moragoda.

Branchkonferenser där Primlight har medverkat med utställningar och föredrag:

Debattartiklar och föredrag för offentlig sektor, exempelvis:

Branschorganisationer, exempelvis IT & Telekomföretagen samt Telekområdet.

Adaptivnet.pngAdaptiva nät

Adaptiva nät är ett tydligt reslutat av Primlight:s utvecklingsarbete som har reducerat behovet av tekniska specialister, ledtid för aktivering av tjänster och teknisk support för kunder till en bråkdel av tidigare standardsystem.

Adaptiva nät automatiserar tekniska inställningar för olika tjänster som har olika behov av olika prioritering, kapacitet och säkerhetsmekanismer.

Repeterande arbetsuppgifter för teknisk personal ellimineras och riskerna för komplexa fel på grund av den mänskliga faktorn reduceras till ett minimum.

Automatisk aktivering av tjänster direkt vid anslutning till nätverksuttaget utan krångel med kopplingar i patchskåp, inställningar av switchar, brandvägg och router etcetera ger radikalt förbättrad kundupplevd kvalitet för alla användare. Primlight har mer än 6 års driftserfarenhet av egenutvecklade system för adaptiva nät för både företag och hushåll.

IPTV.png

Hög andel av tjänster som produceras inom verksamheten ger ökad kontroll över kvalitet, flexibilitet för kundernas faktiska behov och lönsamhet för deltagande parter.

Några av marknadens viktigaste referenskunder har genom val av Primlight:s tjänster bekräftat den höga kvalitén i tjänsteproduktionen. Exempelvis:

- Uppsala Kommuns WAN (pågående, hittills 17 års avtalstid),

- Uppsala Landstings WAN (pågående, hittills 17 års avtalstid),

- Älvkarleby Kommuns WAN och LAN, samt bredband som täcker 95% (pågående, hittills 15 års avtaltid),

- SUNET för Telefoni under 5 år,

- ComHem för IPTV under 3 år.