Primlight
 

Ekonomi

Egen utveckling av tjänster med hög förädlingsgrad ger starka nyckeltal för verksamheten:

Nyckeltal (MKR) 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Omsättning 60,3 49,7 48,9 34,5 40,2 32,8
EBITDA (MKR) 37,5 25,3 18,0 15,5 14,1 11,1
EBITDA (%) 62% 51% 37% 45% 35% 34%
Resultat efter finans. 16,7 4,6 2,1 4,5 4,4 4,8
Justerat eget kapital 87,4 61,4 54,7 46,9 21,3 18,2
Soliditet 45% 36% 33% 32% 27% 30%