Primlight
 

LOU (Lagen om Offentlig Upphandling) 

Inköp av produkter och tjänster inom data- och telekom från offentlig sektor skall ske enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Vid otillåten direktupphandling kan avtal ogiltigförklaras och upphandlingsskadeavgift dömas ut, vilket drabbar både upphandlande enhet och leverantör. Därför är det angeläget för alla parter att alla inköp från offentlig sektor följer LOU.

Konkurrensverket ger allmänna råd om LOU på www.kkv.se under fliken ”Upphandling”. Du kan också läsa lagtexten för LOU på Rättsnätet http://www.notisum.se/public/document/?id=SFS2016-1145.