Primlight
 

Tjänster till hushållsabonnenter

Tjänster till hushållsabonnenter levereras inom nätområden där Primlight har avtal med fastighetsägare och/eller kommun, som exempelvis:

  • Uppsala Kommun
  • Älvkarleby Kommun

Inom dessa nätområden så erbjuds ett brett utbud av Triple Play tjänster för Digital och Analog TV, Fast Telefoni och Internet.

Primlight AB levererar i dagsläget inga tjänster till hushållsabonnenter utanför dessa nätområden, om inte avtal tecknas genom annan operatör som har distributörsavtal med Primlight AB.

Leveransadress styr vilka tjänster som levereras

En stor del av Sveriges adresser saknar fiberaccess idag, vilket ger stora skillnader i tillgänglig kapacitet, leveranstid och pris för högre kapacitet för en del leveransadresser.