Primlight
 

Tjänster till företag

Tjänster till företag baseras på en produktifiering och anpassning av motsvarande tjänster som levereras till offentlig sektor (se separat flik) med exempelvis:

Leverans av tjänster till offentlig sektor sker inom alla Sveriges tätorter med ett nationellt partnernätverk för service och support.

Primlights tjänster till företag följer till stora delar samma regelverk som används i de statliga ramavtalen, med  motsvarande kvalitetssäkring som har specificerats av Statens Inköpscentral som är en av marknadens tuffaste kravställare.

Anpassning av  tjänster från den offentliga sektorns mera storskaliga verksamhetsbehov till behoven hos små och medelstora företag är en successiv process som innebär att alla tjänster för offentlig sektor inte tillhandahålls för små och medelstora företag ännu. Större företag är välkomna att ställa förfrågningar baserat på samma ramverk som redan är kvalitetssäkrat för offentlig sektor.

Leveransadress styr vilka tjänster som levereras

En stor del av Sveriges adresser saknar fiberaccess idag, vilket ger stora skillnader i tillgänglig kapacitet, leveranstid och pris för högre kapacitet för en del leveransadresser. För små och medelstora företag som behöver relativt små instegskostnader för tjänster så har vi valt att i första hand leverera tjänster inom egna nätområden samt inom nätområden där vi har kvalitetssäkrat leverans via andra nätägare till rimliga instegskostnader.

För leveranser till tätorter utanför nätområden som har kvalitetssäkrats av Primlight AB så blir instegskostnaderna högre och ett erbjudande om tjänster från Primlight AB kan därmed bara bli aktuellt för större leveransavtal för sådana leveransadresser, eller som del av ett större avtal som omfattar många leveransadresser.