Primlight
 

Teletrad-Fiber.pngOm Primlight AB

Affärsidén är att utveckla tjänster, system och affärsmodeller baserat på ljusets kapacitet i fiber med hög förädlingsgrad. En stor del av arbetet idag handlar om att ersätta äldre tjänster via teletråd med nya tjänster via fiber och andra alternativ.

Primära kunder är offentlig sektor, fastighetsägare och andra operatörer som ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet. Primlight har under 18 års verksamhet levererat tjänster till offentlig sektor för ca 480 MKR. Inom egna nät tillhandahålls också tjänster till företag och hushåll.

Primlight AB äger ca 140 km fiberkabel och optokanalisation inom Uppsala och Älvkarleby kommun. Inom egna nätområden finns idag ca 6.000 företag och ca 65.000 hushåll. Egna nätområden knyts samman med ett eget redundant våglängdsnät som täcker flertalet av kommunhuvudorterna mellan Stockholm och Gävle. Verksamheten äger ca 1.600 kvadratmeter kontorsyta med NOC (Network Operation Center), driftshallar och utvecklingslabb i centrala Uppsala ett kvarter från järnvägsstationen.