Primlight
 

Historik

Hög grad av egen utveckling har gett många intressanta uppdrag under de senaste 12 åren:

2013

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet väljer Borderlight AB som en av 6 avtalsparter för ramavtalet KST (Kommunikation Som Tjänst) där Borderlight AB rankas som nr 3 i uttagningen. Avtalet har en budgeterad omsättning på ca 3,5 miljarder vid full avtalstid på 5 år.

Uppsala Landsting tecknar avtal om nytt länsnät med DWDM och CWDM våglängder till sjukhus och vårdcentraler inom kommunerna Tierp, Älvkarleby, Östhammar och Knivsta.

2010 Älvkarleby Kommun förlänger avtalet om drift av kommunens förvaltningsnät med 8 år.
2009 Statens Inköpscentral vid Kammarkollegiet väljer Borderlight AB som en av 11 avtalsparter för det statliga ramavtalet FMOT (Fasta och Mobila Operatörstjänster samt Transmission) där Borderlight AB rankas som nr 1 i uttagningen på delområdet Transmission.
2009 Uppsala Kommun och Landsting förnyar tidigare avtal om förvaltningsnät genom ny LOU upphandling med 9 års avtalstid.
2008 Uppsalahem upphandlar fiberanslutning till ca 350 st lägenheter med "Adaptivt Nät" som inkluderar ett brett utbud av Triple Play tjänster, 100 Mbit/s fiberaccess, lägenhetsnät (Kat.6) och Fast Telefoni med kvalitetssäkring för Uppsala Kommuns trygghetslarm.
2007 ComHem tecknar avtal om nyckelfärdig "white label" produktion av IPTV tjänster med rättighetsavtal, kanalpaketering, konsulttjänster och 24/365 drift med support baserat på Borderlights befintliga IPTV plattform för lansering av ComHems IPTV tjänster.
2007 MIAB Fastighetsförvaltning tecknar avtal om 1.000 Mbit/s fiberanslutning för ca 10 st affärsfastigheter med ca 800 st arbetsplatser. Uppdraget inkluderar successiv uppbyggnad och drift av adaptiva fastighetsnät (LAN) för data och telefoni tjänster.
2007 Uppsalahem beställer fiberanslutning med Fast Telefoni till ca 80 st lägenheter i vårdboende.
2007 Uppsala Kommun och Landsting tecknar avtal om Svart Fiber till större verksamhetsplatser inom Uppsala Tätort med en avtalstid upp till 30 år. Borderlight startar utbyggnad av eget fibernät inom Uppsala Kommun.
2006 Borderlight AB lanserar egen IPTV med egna rättighetsavtal med TV kanalerna som inkluderar ca 60 st "prime kanaler" (traditionella betalkanaler) och ca 70 st hemspråkskanaler som täcker ca 14 st språk.
2006 Uppsalahem beställer fiberanslutning till ca 320 st lägenheter enligt "Älvkarlebymodellen" som inkluderar ett brett utbud av Triple Play tjänster, 100 Mbit/s fiberaccess, lägenhetsnät (Kat.6) och Fast Telefoni med kvalitetssäkring för Uppsala Kommuns trygghetslarm.
2005 SUNET (Swedish University NETwork) med ca 350.000 användare tecknar avtal om IP Telefoni med operatörsanslutning, växeltjänster, samtalstrafik, service och konsulttjänster.
2004 Älvkarlebyhus tecknar ett ramavtal som omfattar fiberanslutning till ca 1.100 lägenheter med Triple Play (Analog Kabel-TV, Digital IPTV, Fast Telefoni och Internet) med upp till 30 års avtalstid. Avtalet inkluderar 100 Mbit/s fiberaccess, lägenhetsnät i alla rum (ca 6.000 st Kat.5E uttag), anslutning till lägenheternas telejack för telelefoni samt IPTV Boxar för digital IPTV.
2003 Älvkarleby Kommun väljer Borderlight AB som leverantör av publikt bredbandsnät inom hela Älvkarleby Kommun med det gemensamma arbetsnamnet Laxnet under 15 års avtalstid. Borderlight AB etablerar kontor i Skutskär för detta uppdrag. Hittills har bredbandsutbyggnad skett för ca 52 MKR varav statliga och kommununala bidrag utgör ca 15 MKR (29%). Täckningsgraden är idag >95% med xDSL via teletråd och 52% med fiberaccess.
2002 SIDA Start Syd kunskapsöverföring till Sri Lanka med lokalt konsultarbete i Sri Lanka, förslag på nationellt bredbandsnät samt utförlig teknikrapport till industriminister Mr Milinda Moragoda.
 2001 Uppsala Kommun och Landsting tecknar avtal om datakommunikation till förvaltningarna med Cable & Wireless och Borderlight AB för ca 130 MKR med 7 års avtalstid. Borderlight AB etablerar kontor i Uppsala med personal för uppbyggnad och drift av datanät till Uppsala Kommun och Landsting.