Primlight
 

Primlight AB förvärvar operatörsverksamheten från Borderlight AB
2019-08-19


Aqeri company has been bought by the Turnlight/Primlight group (Sweden)
2017-07-06

As a part of a restructuring process, the business of Aqeri AB, has now been acquired by an affiliated company to Primlight AB (Sweden). Aqeri operations continues with the same products as before through the new company Aqeri International AB which is an affiliated company to Primlight AB.

Read more...

Primlight utvecklar tjänster, system och affärsmodeller baserat på ljusets kapacitet i fiber

Primlight har mer än 18 års erfarenhet av storskalig nätdrift och kvalitetssäkring för stora kunder inom offentlig sektor, samt fastighetsägare och andra opertörer som ställer höga krav på kvalitet och driftsäkerhet.

Vi levererar också tjänster till företag och hushåll inom nätområden där vi äger egen infrastruktur eller har välutvecklade samarbeten med andra nätägare som möjliggör en kvalitetsnivå som motsvarar våra egna nätområden.