Primlight
 

internetFast Internet

Med fast Internet avses funktioner och tjänster för att koppla ihop kundens LAN med Internet, så att användare och datorer kan kommunicera med andra användare och datorer på internet.

Nuläges- och behovsanalys

Internet är idag lika viktigt för vardagen som telefoni, el, vatten och avlopp.

  • Vad händer för verksamheten när Internet slutar att fungera?
  • Hur länge klarar sig verksamheten utan Internet idag?
  • Vad blir den faktiska kostnaden för ett avrott med förlorad tid?

Redundans

Redundans via olika ISP (Internet Service Provider) med fullt dokumenterad diversitet (skilda framföringsvägar för fiberkablar) och dubbla korskopplade Internet routrar är idag en självklarhet för de flesta större offentliga verksamheter. Men detta förutsätter att verksamheten har egna publika IP nummer och AS för BGP routing och ställer också högre krav på löpande tillgång till teknisk kompetens för drift och underhåll.

DDoS.pngDDoS skydd

DDoS (Distributed Denial of Service) skydd med tjänster för att "tvätta" bort störande eller skadlig trafik högt upp i leveranskedjan före trafiken överbelastar kundanslutningar eller WEB servers är direkt nödvändigt för offentlig verksamhet som skall kunna fungera vid riktade attacker.

De senaste åren så har även Svenska myndigheter och verksamheter drabbats av mycket resurskrävande DDoS attacker.

DNSSEC

DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) är en sammansättning av säkerhetsfunktioner för att säkerställa att DNS informationen är korrekt, vilket därmed hindrar eller i vart fall försvårar manipulation av datatrafiken och ökar chansen att upptäcka försök till manipulation.

E-delegationen, SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt KSL (Kommunförbundet Stockholms Län) har tagit fram en vägledning för införande av DNSSEC.

Stiftelsen för Internet infrastruktur (.SE) har också inforamtion om DNSSEC.

Sammanfattningsvis så ställer DNSSEC krav på att verksamheten har tillgång till god teknisk kompetens inom området kontinuerligt i tiden för löpande drift och underhåll.

IPv6 för Internet

IPv6 för Internet till offentlig sektor handlar i hög grad om tillgänglighet, då en stor del av omvärlden börjar använda IPv6. Även om enskilda system kan programmeras för att använda både IPv4 och IPv6 parallellt så är det omöjligt att nå IPv4 adresser från IPv6 och tvärtom utan "översättning". Eftersom IPv4 adresserna i praktiken är slut idag så är det angeläget att även svenska myndigheter, kommuner och landsting blir tillgängliga via IPv6 adresser. PTS har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för införande av IPv6.

 

 

Kontakta Primlight direkt med formuläret nedan.


Ett ögonblick...